Gaśnica Zakład Konserwacji i Napraw Sprzętu Przeciwpożarowego2020-03-24T17:42:33+00:00

Poznaj naszą ofertę

Gaśnice i hydranty

Znaki bezpieczeństwa

Artykuły i sprzęt BHP

Oprawy oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego

Pierwsza pomoc

Wyposażenie ADR

Sorbenty

Sprzęt dla konserwatorów

Oprawy oświetlenia
ostrzegawczego

Detektory/czujki

Nasze usługi

Instalacje przeciwpożarowe
Gaszenie serwerowni
Szkolenia i instrukcje ppoż
Przeglądy gaśnic i hydrantów

Gwarancja bezpieczeństwa

Profesjonalny warsztat serwisowy

Partnerska współpraca

Malowanie linii drogowych

JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH FIRM OFERUJĄCYCH OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowaniem poziomym zajmujemy się kompleksowo – zarówno malujemy je, jak i usuwamy. Przy wykonywaniu tych prac używamy nowoczesnych technologii oraz sprzętów.

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post.pl

Szczegóły

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post.pl

Szczegóły