Przeglądy gaśnic i hydrantów2019-02-06T18:48:41+00:00

Przeglądy gaśnic i hydrantów

Przeglądy konserwacja i naprawa gaśnic

Regularna kontrola gaśnic i urządzeń ppoż. zapewnia że zainstalowane urządzenia są sprawne i gotowe do użycia. Przepisy mówią o przeglądach co najmniej raz na 12 miesięcy, jednak należy pamiętać iż w przeglądzie technicznym nie najważniejsze jest aby otrzymać protokół i „naklejki” na urządzenia – za ochronę przeciwpożarową budynku odpowiada jego właściciel, zarządca lub użytkownik, zatem wybierając firmę odpowiadasz także za wykonane przez nią prace.
Nasza firma dysponuje warsztatem serwisowym przygotowanym do czynności serwisowych w tym wymian i napełniania środków gaśniczych, zapewniając stały zapas oryginalnych części zamiennych oraz środków gaśniczych.
Gwarantujemy realizację usług zgodną z wymogami przepisów prawa oraz producentów gaśnic i sprzętu ppoż. Współpracując z nami otrzymujesz także gwarancję ubezpieczeniową – nasza firma posiada polisę odpowiedzialności cywilnej.

Pomiary ciśnienia hydrantów

Wykonujemy pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów oraz próby ciśnieniowe węży pożarniczych. Usługi wykonujemy certyfikowanym urządzeniem, posiadającym aktualne badania pomiarowe. Do wykonania pełnego pomiaru należy udostępnić wszystkie hydranty w budynku.
Podczas pomiaru należy otworzyć maksymalnie zawór hydrantowy a następnie bada się wartość ciśnienia statycznego (przy zamkniętej prądownicy) oraz ciśnienia statycznego w trakcie przepływu wody (po otwarciu prądownicy). Pozytywny wynik można stwierdzić jeżeli wymagane parametry zostaną osiągnięte na najbardziej niekorzystnie położonym zaworze np. ostatnie piętro w budynku.
Gwarantujemy realizację usług zgodną z wymogami przepisów prawa oraz producentów hydrantów i urządzeń pomiarowych. Współpracując z nami otrzymujesz także gwarancję ubezpieczeniową – nasza firma posiada polisę odpowiedzialności cywilnej.

Przeglądy szaf ognioodpornych

Zgodnie z normami EN i DIN szafy ognioodporne podlegają corocznej obowiązkowej kontroli, przeprowadzanej przez uprawnionych serwisantów. Niedopełnienie obowiązku tych kontroli powoduje unieważnienie gwarancji i certyfikatów ognioodporności!
W celu zapewnienia długotrwałego wysokiego standardu technicznego szafy, zalecamy przeprowadzanie przeglądu okresowego nie rzadziej niż raz na rok. Oferujemy zarówno przeglądy jednorazowe, jak również długoterminowe umowy konserwacyjne. Po każdym serwisie otrzymują Państwo szczegółowy raport z wykonanych czynności i ewentualnie przeprowadzonych prac. Zależnie od modelu, szafy ognioodporne objęte są gwarancją od 12 do 36 miesięcy.

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post

Szczegóły

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post.pl

Szczegóły