Instalacje przeciwpożarowe2019-02-06T18:40:10+00:00

Instalacje przeciwpożarowe

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenie gaśnicze to instalacja składająca się z kompatybilnych urządzeń, której zadaniem jest wykrycie oraz automatyczne ugaszenie pożaru. Do podstawowych elementów instalacji gaśniczej należą: centrala sterująca, czujki, butle ze środkiem gaśniczym, dysze gaśnicze oraz instalacja rurowa lub rozprowadzająca gaz.

Systemy sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej jest zestawem kompatybilnych urządzeń mających na celu wykrycie pożaru oraz sterowanie elementami automatyki pożarowej w trakcie pożaru.
Do podstawowych elementów należą: centralka, czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz moduły sterujące innymi urządzeniami w obiekcie, których zadziałanie w trakcie pożaru jest konieczne.

Systemy oddymiania

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów służą do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych. Odpowiednio zaprojektowany system po przekroczeniu progu stężenia gazu uruchamia sygnalizację alarmową, a także steruje i innymi urządzeniami np. wentylacją.
Systemy detekcji gazów szczególne zastosowanie znajdują w garażach, podziemnych parkingach, tunelach, kotłowniach, browarach, kopalniach czy też na stacjach benzynowych, a także tam gdzie w trakcie procesu produkcyjnego pojawia się niebezpieczeństwo powstania spalin, gazów toksycznych czy wybuchowych.

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post

Szczegóły

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post.pl

Szczegóły