Gaszenie serwerowni2019-02-14T10:09:30+00:00

Gaszenie serwerowni

Gaszenie serwerowni

Nasza firma specjalizuje się w doradztwie, projektowaniu oraz instalacji systemów zabezpieczeń przed pożarem dla infrastruktury IT – Data Center, serwerownie.
Firma Gaśnica oferuje kompleksowe wykonawstwo wraz z doradztwem i przygotowaniem dokumentacji projektowej. W zakresie dostaw nasza firma współpracuje bezpośrednio z producentami urządzeń.

Oferujemy:
• analizę zagrożeń,
• badania akustyczne pomieszczeń gaszonych,
• doradztwo techniczne,
• opracowanie koncepcji zabezpieczenia,
• projekt wykonawczy,
• szkolenie w zakresie obsługi,
• montaż i uruchomienie,
• test szczelność pomieszczeń (Door-Fan-Test)
• utrzymanie i stały nadzór,
• przeglądy techniczne i konserwację,

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post

Szczegóły

GAŚNICA ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAW
SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO

Witosa 28,
39-300 Mielec

Tel/fax: 17 773 05 56
gasnica-mielec@post.pl

Szczegóły